fbpx

Käkmusklerna kan ge intryck av ett fyrkantigt ansikte och kan smalnas av genom injektioner av botulinumtoxin. Du ser effekten gradvis eftersom det tar tid för muskeln att minska i storlek och slutliga resultatet ses efter ungefär 6 veckor. Effekten sitter i mellan 4-6 månader.

2016-09-08T23:55:38+02:00 Tags: , , |