fbpx

I glabella, dvs den nedre delen av pannan i området mellan ögonbrynen uppstår ofta vertikala rynkor, ”bekymmersrynkor”. De bidrar till ett mer åldrat utseende, kan ge en arg eller sammanbiten min och även orsaka spännings- och huvudvärksbesvär. De muskler som sitter i detta område drar neråt, varför en avslappning resulterar i att rynkorna utslätas och den nerdragande effekten minskas.

Samtidigt åstadkoms ett lyft i regionen beroende på att den muskulatur som sitter högre upp i pannan istället lyfter. Se själv vad som händer om du lyfter på ögonbrynen alternativt rynkar dem! Glabellamuskler och pannmuskler drar åt olika håll, motverkar varandra och blir den ena svagare så blir den andra starkare.

Behandlingen görs bäst med Botox eftersom fillers inte kommer åt grundproblemet, dvs de muskler som skapar rynkorna. Fillers kan förbättra och förlänga effekten men åstadkommer inget lyft.

Om längsgående, horisontella rynkor finns i pannan och även dessa ska behandlas så ges Botox även i musklerna i övre delen av pannan. Denna del av pannan innehåller ju de muskler som lyfter , vilket innebär att ju slätare panna, ju mindre lyft. Det brukar dock gå förvånande bra att hitta en utmärkt avvägning som slätar ut båda.

Behandlingen görs genom injektion med tunna nålar och tar runt 10 minuter. Bedövning behövs mycket sällan men finns tillgänglig.

Effekten kvarstår 3-6 månader beroende på dos, vilka muskler som behandlats och hur mycket mimik du har.

All behandling dokumenteras fotografiskt och ett uppföljande besök för kontroll och vid behov korrektion igår alltid.

2016-09-08T23:56:13+02:00 Tags: , , |