fbpx

Huden på handryggarna och i dékolletaget är ofta särskilt utsatt. Dels på grund av utsatthet och exponering men också de speciella egenskaper huden har inom dessa områden. Allt mer fokus avseende hudbehandling har därför kommit att ligga på inte bara ansiktet.

Dékolletaget blir lätt skrynkligt och många besväras inte sällan även av missprydande blodkärl och pigmentförändringar. En kombination av IPL, laser och injektioner av tunn, icke fyllande hyaluronsyra är därför den vanligaste behandlingsformen. Behandlingstid, val av produkt, bedövning och upprepning av behandlingen 2-3 gånger med 6-8 veckors mellanrum sker på samma sätt som vid skin rejuvenation på andra områden.

På handryggarna kan två injektionsmetoder användas som komplement till IPL och laser. Om händerna blivit påtagligt urgröpta och kloliknande mellan senor och mellanhandsben brukar man välja att injicera en volumizer. Man får då parallellt med den hudförbättrande effekten en utfyllande rundning av handryggen som är omedelbart synlig. Fyllningen görs med 4 injektioner per handrygg, tar ca 10 minuter per sida och kan utföras med mycket liten smärta.

Om fokus vill läggas mer på själva hudens kvalité och tjocklek så kan man i stället välja att injicera en av de tunna typerna av hyaluronsyra, dvs precis samma princip som vid övrig skin rejuvenation. Även här tar slutresultatet av själva hudförbättringen upp till 2-3 behandlingar att bedöma. Val av produkt, bedövning och upprepning av behandlingen sker på samma sätt som vid skin rejuvenation på andra områden. Kostnaden är lägre än vid användning av volumizer och val av injektionsstrategi sker i diskussion med kundens behov och önskemål.

2016-09-09T00:04:44+02:00 Tags: , , , |