fbpx

Förstoring av läpparna med fillers kan vara ett effektivt sätt att framhäva och förstärka sin ”look” men också för att fylla ut den volym som försvinner med åren. Nu för tiden finns flera metoder och arbetssätt som gör att resultatet kan anpassas till ålder och önskemål på ett mycket mer flexibelt sätt än tidigare. Läpparnas utseende skiljer sig på många sätt när man är tonåring, 25-åring eller 40-åring och behandlingen anpassas därefter för ett naturligt resultat.

Lyft av ”sura mungipor” är lika så ett område som kräver stor omsorg vid planering för önskat resultat. Även här har arbetssätten förbättras bara de sista 1-2 åren och tillåter ett betydligt mer individuellt anpassat och vackrare resultat.

Vid båda dessa behandlingar uppkommer oftast en svullnad i det behandlade området. Munregionen är känslig. God teknik är viktig och ofta ges en dos cortison, Betapred, att dricka innan behandling vilket minimerar men inte eliminerar svullnaden. Blåmärken förekommer då och då. Kärlen ligger så djupt att de inte syns och är svåra att alltid undvika. De försvinner oftast inom några dagar och detta kan påskyndas med speciella salvor som finns tillgängliga på kliniken och du får med dig efter behov.

Effekten kvarstår 6-9 månader beroende på mängd och typ av filler som injiceras men även individuella variationer.

Effektiv bedövning finns att tillgå i flera former och själva injektionsbehandlingen tar vanligen ca 5-10 minuter.

Ett uppföljande besök för efterkontroll och vid behov korrigering efter 2-3 veckor innefattas i behandlingen. Löfvingklinikens tillgång till användning av licensläkemedlet Hyalase gör att filler kan tas bort, delvis eller helt, vid justeringen lika väl som en korrigerande påfyllning kan göras. Många känner stor trygghet i detta, om det trots allt skulle kännas ”för mycket”.

2018-05-31T22:59:08+02:00 Tags: , , |