fbpx

Vanliga områden att behandla med fillers är de linjer som löper mellan näsvinge ner till mungipa (nasolabialfåror), från mungipa och ner vertikalt mot hakan (marionettlinjer) och hålighet under ögonen.

Fyllning av nasolabialfåror och marionettlinjer ger sällan upphov till mer än lätt och snabbt övergående svullnad men vid behandling av tear troughs uppkommer ofta en mer påtaglig men ofta lite och lokal svullnad pga den ytterst känsliga och tunna hud man har i området. Genom korrekt val av injektionsmetod, typ av filler, förebyggande behandling av svullnad, egen efterbehandling med massage och vid behov speciella krämer mot blåmärken är dock dessa bieffekter överkomliga och hanterbara. Det viktigaste är att vara väl informerad.

Effekten kvarstår 6-9 månader beroende på mängd och typ av filler som injiceras men även individuella variationer. Effektiv bedövning finns att tillgå i flera former och själva injektionsbehandlingen tar vanligen ca 5-10 minuter.

Ett uppföljande besök för efterkontroll och vid behov korrigering efter 2-3 veckor innefattas i behandlingen. Löfvingklinikens tillgång till användning av licensläkemedlet Hyalase gör att filler kan tas bort, delvis eller helt, vid justeringen lika väl som en korrigerande påfyllning kan göras.

2016-09-09T00:05:46+02:00 Tags: , , |