Hantering av personuppgifter

Allmänt

Personuppgiftspolicyn på Löfvingkliniken är utformad för att vi skall kunna ge en bra och säker behandling och samtidigt värna om våra kunders integritet. Vi behöver uppgifter om kunders identitet samt deras medicinska historia, vilket är en förutsättning för behandling.

Löfvingkliniken AB behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR, vilket innebär att rättslig grund krävs. Nedan beskrivs hur Löfvingkliniken AB, org nr 556737-9465, samlar in, lagrar och använder kundernas personuppgifter. Ansvariga för personuppgifter är Löfvingkliniken AB, 556737-9465. För kontakt och frågor kring personuppgifter, mejla info@lofvingkliniken.se.

Personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar är de som kund själv väljer att lämna till oss, till exempel om kund bokar en tid eller kontaktar oss via formuläret på hemsidan eller skickar ett mejl till oss. Uppgifter som lämnas till oss avser personuppgifter (namn, personnr, bostadsadress, telefonnummer, e-postadress) och hälsa (medicinsk historia och genomförda behandlingar) samt även fotografier och används för att kunna erbjuda, tillhandahålla och leverera våra tjänster på ett säkert sätt i enlighet med sekretessbestämmelserna för privat hälso- och sjukvårdspersonal i patientsäkerhetslagen (PSL). Uppgifterna sparas antingen i bokningssystem, journalsystem enligt patientjournallagen eller i bokföringen med stöd av bland annat bokföringslagen och patientdatalagen. Vi sparar journalhandlingar längre än tre år som anges i lag för att kunna behandla återkommande kunder. Leverantören av det webbaserade bokningssystemet såväl som leverantören av journalsystemet agerar personuppgiftsbiträde på uppdrag av Löfvingkliniken AB medan Löfvingkliniken AB är ansvariga för registerhållningen, personuppgiftsansvarig.

Dessa personuppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på kunds förfrågan. Om kund anmäler sig till nyhetsbrevet kommer uppgifterna även att användas i samband med hanteringen av utskick samt i marknadsföringssyften. Löfvingkliniken AB behandlar även Kunds mejladress och/eller mobilnummer för marknadsföringsändamål och i syfte att inhämta kunds synpunkter om våra tjänster. Marknadsföringen består bland annat av att kund kan få en förfrågan att lämna ett omdöme kring våra tjänster.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot kund i form av till exempel utskick av nyhetsbrev. Löfvingkliniken AB kan komma att överföra kunds personuppgifter till bolag som tillhandahåller marknadsföringstjänster. Dessa mottagare har endast rätt att behandla kunds personuppgifter för Bolagets räkning i samband med att de utför en tjänst för Bolaget, t.ex. att skicka en förfrågan om ett omdöme eller rekommendation.

Som registrerad har kund rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om kund samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad.
Personuppgiftsansvarig är Löfvingkliniken AB. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan ber vi dig kontakta oss på info@lofvingkliniken.se.

Cookiepolicy

Löfvingkliniken AB använder cookies på webbplatsen www.lofvingkliniken.se för att optimera besökarens upplevelse. Vid besök på vår webbsida kan information om IP-adress och information om hur besökarens användande av hemsidan går till sparas. Om besökaren inte valt att stänga av funktionen cookies kan även sådana komma att sparas för att samla information vilket görs för att kunna erbjuda ett anpassat innehåll. Vi lagrar cookies endast under så lång tid som det behövs för ändamålet. Vi sparar uppgifter högst 24 månader.

Radering och blockering av cookies

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt men genom inställningar i din webbläsare kan du blockera och ta bort cookies. Hur detta görs till skiljer sig åt mellan olika webbläsare och går att läsa mer om i instruktionerna till webbläsaren alternativt i den hjälpfunktion som finns i de flesta webbläsare.